INSOLVENSSIOIKEUDELLINEN YHDISTYS RY

Insolvenssioikeudellinen Yhdistys ry on perustettu 16.12.2011. Yhdistys on insolvenssioikeudellisiin kysymyksiin erikoistuneiden lakimiesten ja muiden insolvenssiasioihin perehtyneiden ammattilaisten yhteenliittymä. Henkilöjäseniä Yhdistyksessä on yli 300 ja yhteisöjäseniä noin kymmenen.

Insolvenssioikeudellinen Yhdistys ry:n syntyhistoriaan liittyy olennaisesti Suomessa oleva toimiva ja moderni insolvenssijärjestelmä, johon kuuluu paljon alan perinteitä ja osaamista sekä ammattitaitoisia toimijoita. Insolvenssiammattilaiset toimivat erilaisissa rooleissa ja ammateissa kuten

  • velkojina
  • velallisen asiamiehinä
  • pesänhoitajina, selvittäjinä
  • yliopistotutkijoina
  • valvovana tai muuna viranomaisena
  • lainvalmistelijoina
  • tuomioistuimen jäseninä

Yhdistyksen tarkoituksena on saattaa monenlaisia toimijoita yhteen ja luoda jäsenille edellytyksiä oman ammattitaitonsa kehittämiseksi. Yhdistys muodostaa neutraalin forumin, jossa voidaan kehittää käytäntöjä, vaalia hyvää insolvenssitapaa ja jakaa kokemuksia ja tuoretta tietoa. Kansainvälisen kehityksen seuranta ja kansainvälisten konkurssitapausten hallinta on myös yksi keskeinen tavoite.

Kansainväliset talouskriisit tuovat mukanaan uusia ulottuvuuksia ja haasteita insolvenssimaailmaan. Lainsäädäntöä ja järjestelmiä kehitetään ja luodaan, kun kriisitilanteet siihen pakottavat. Valtioiden ja kuntien maksukyvyttömyystilanteet esimerkiksi näyttävät vaativan kokonaan uudenlaisia mekanismeja.

Insolvenssiammattilaiset toimivat tärkeällä oikeudenalalla ja talouselämän sektorilla. Markkinatalous sekä luotto- ja vakuusjärjestelmien toimivuus edellyttää ennakoitavaa ja kontrolloitua maksukyvyttömyysjärjestelmää. Järjestelmän tulee turvata velallisen oikeussuoja ja mahdollistaa liiketoimintoihin liittyvien taloudellisten arvojen ja henkisten voimavarojen säilyttäminen sekä turvata velkojien taloudellisten etujen toteutuminen. Näiden tavoitteiden toteutumiseen yhdistyksen jäsenet voivat vaikuttaa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi Yhdistys muun muassa järjestää jäsenilleen seminaareja ja muita koulutustilaisuuksia sekä pitää yhteyttä koti- ja ulkomaisiin alan ammattilaisiin. Yhdistys on INSOL International – nimisen kansainvälisen insolvenssijärjestön jäsen siten, että sen kaikki henkilöjäsenet ja yhteisöjäsenten edustajat kuuluvat INSOLiin henkilöjäsenenä. Yhdistyksen nimi on englanniksi The Finnish Insolvency Law Association ja siitä käytetään lyhennystä ”FILA”.

Yhdistyksen puheenjohtaja on OTT Tuomas Hupli ja varapuheenjohtaja AA Nina Aganimov. Yhdistyksen asiamies on VT, KTM Olli Rantanen, yhteystietona sähköposti info@insolvenssi.fi tai  puhelin 0400 657 582. Osoitemuutokset ja kyselyt yhdistyksen toiminnasta voi osoittaa asiamiehelle. Yhdistyksen Y-tunnus on 3072057-8.

Yhdistyksen henkilöjäsenmaksu vuodelta 2022 on 100 eur. Yhteisöjäsenyys on 500 eur enintään viideltä jäseneltä ja 1000 eur enintään 10 jäseneltä.

Rekisteriseloste ja tietosuoja

REKISTERISELOSTE ja TIETOSUOJA

Henkilötietolaki (523/1999) 10 §:n tietosuojaseloste

FILAn tietosuojaseloste