FILAn vuosikokous 15.6.2021

Arvoisa Insolvenssioikeudellinen Yhdistys ry:n jäsen,
Yhdistyksellä on ilo ja kunnia kutsua jäsenensä yhdistyksen vuosikokoukseen. Vuosikokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen 16 §:n mukaiset asiat.
Yhdistyksen vuosikokous järjestetään etäyhteyksin tiistaina 15.6.2021 klo 16 alkaen.
Varsinaisen vuosikokouksen jälkeen klo 17 Lapin yliopiston tutkijatohtori Anssi Kärki kertoo tutkimuksestaan viivyttelyluonteisista yrityssaneeraushakemuksista ja -menettelyistä sekä selvittäjälle mahdollisesti asetettavasta rikosilmoitusvelvollisuudesta. Selvityksen toimeksiantaja on Konkurssiasiamiehen toimisto ja se on osa Harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnan toimenpideohjelmaa 2020-2023. Alla linkki tutkimukseen sekä Konkurssiasiamiehen toimiston tiedotteeseen.

http://www.konkurssiasiamies.fi/material/collections/20210318113900/7OteDCZO5/Tutkimus_viivyttelyluonteisista_yrityssaneeraushakemuksista_ja_-menettelyista_seka_selvittajalle_mahdollisesti_asetettavasta_rikosilmoitusvelvollisuudesta.pdf


http://www.konkurssiasiamies.fi/fi/index/tiedotteet/2021/kaytetaankoyrityssaneerausmenettelyavaarinselvitysviivyttelyluonteisistayrityssaneerauksistaonvalmistunut.html

LISÄTIEDOT: annika.ylatalo@finnvera.fi